ВЫСТАВКА КАЙТУ

Подробнее по ссылке

https://www.tatar-inform.ru/news/v-kazanskoi-ratuse-otkroetsya-personalnaya-vystavka-rinata-xanafeeva-kaitu-5843560